Szkolenie dla Rad Pedagogicznych

ADHD. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole

Cena szkolenia:
50 zł
 od osoby.
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Agnieszka Misiak
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla rad pedagogicznych!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające na zbudowanie skutecznej i efektywnej  struktury strategii wspierających dziecko diagnozą ADHD.

Program szkolenia

  • objawy ADHD z perspektywy dziecka, rodzica i nauczyciela
  • praca z nadruchliwością: techniki pracy, które redukują i przekształcają zachowania przeszkadzające we wspólnie ustalone działania
  • rozładowywanie pobudzenia i niepokoju: techniki pracy (wspierające funkcjonowanie całego zespołu klasowego)
  • nadimpulsywność: dialog z objawami obniżonej kontroli – jak pracować z uczniem, który przekracza granice. Konflikt na forum – jak pozostać w roli dorosłego i w relacji z uczniem
  • zaburzenia uwagi: dostosowanie sposobu prowadzenia lekcji, konstrukcji klasówek, sposobu budowania komunikatów
  • indywidualne formy pracy z dzieckiem na tle zespołu klasowego

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
Zapisz się na newsletter
i pobierz bezpłatny poradnik!
Wsparcie Koncentracji Uwagi Dziecka - Agnieszka Misiak
.
Dołącz do grupy FB
Dziecko z trudnościami emocjonalnymi
Agnieszka Misiak - CYANAgnieszka Misiak - RED
envelope-ouserclock-omap-markerchevron-rightphonefacebookenvelopeticketyoutube-playmaleScroll Up