Regulamin Szkoleń Dla Grup Zorganizowanych

Regulamin dotyczący szkoleń dla zorganizowanych grup znajdujących się w ofercie Agnieszki Misiak prowadzącej działalność pod nazwą Agnieszka Misiak Firma Szkoleniowa SET (zwana później Usługodawcą) z siedzibą w Łódź ul. Przyszkole15/23 93-545.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  1. Wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, który znajduje się przy opisie każdego szkolenia
  2. Cena dla szkoleń wyjazdowych (poza Łodzią jest ustalana indywidualnie ze względu na zmienny koszt dojazdu i noclegu).
  3. Cena dla licznych grup lub przy zamówieniu pakietu szkoleń może być negocjowana.
  4. Po zrealizowanym szkoleniu Usługodawca wystawię frę z 14 dniowym terminem płatności (możliwe są indywidualne ustalenia sposobu płatności - tylko drogą mailową)
  5. W przypadku ustalenia ceny za szkolenie dla określonej liczby osób ; cena może ulec zmianie gdyby liczba osób uległa zmniejszeniu ale musi ona zostać ponownie ustalona i potwierdzona co najmniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia. Nie ma możliwości zmiany ceny w dniu szkolenia lub po zrealizowaniu szkolenia. Większa liczba osób niż wcześniej ustalona oznacza
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Ważne informacje:

Ilość godzin szkoleniowych jest podawana w godzinach dydaktycznych (45 min.).

Istnieje możliwość wystawienia zaświadczeń o ukończonym szkoleniu po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą.

closechevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upyoutube-playinstagram