SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW

Zaburzenia lękowe u dzieci.

Cena szkolenia:
110 zł
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Agnieszka Misiak
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla psychologów!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane do psychologów, pedagogów – specjalistów pracujących w indywidualnym kontakcie terapeutycznym z dzieckiem.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w metody pracy z lękiem, które umożliwiają dziecku obniżenie napięcia i budują jego poczucie skuteczności oraz pokazanie możliwości wsparcia rodziny, która funkcjonuje z dzieckiem, doświadczającym trudności w radzeniu sobie z lękiem.

Program szkolenia

  • Widzenie rodziny jako całości (rodzinna historia lęku - przekaz lęku w rodzinie ) - postawy rodziców wobec lęku dziecka
  • Wspieranie rodziców we wprowadzaniu zmiany w dotychczasowym modelu wspierania dziecka przeżywającego lęk
  • Towarzyszenie dziecku lękowemu - wsparcie, które wspiera poczucie skuteczności dziecka
  • Odmowa chodzenia do szkoły – wielopłaszczyznowość przyczyn stojących za odmową chodzenia do szkoły. Dobór strategii wsparcia i interwencji do potrzeb i trudności stojących za odmową
  • Zachowania, które mogą być objawem zaburzeń lękowych i maski jakie przyjmuje lęk u dzieci
  • Techniki pracy z lękiem (elementy bajkoterapii, techniki projekcyjne, behawioralne, praca z systemem rodzinnym)

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
envelope-ousercloseclock-omap-markerchevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upticketyoutube-playinstagrammale