SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW

Dziecięca złość. Wspieranie dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i w rozwoju samoregulacji

Cena szkolenia:
110 zł
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Agnieszka Misiak
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla psychologów!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane do osób pracujących z dziećmi i (ich rodzicami) w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: pedagogów, psychologów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie i przećwiczenie strategii, które wspierają dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i w rozwijaniu samoregulacji. Istotnym elementem programu są również interwencje  umożliwiające rodzicom zmianę sposobu interpretowania trudnych zachowań dziecka.

Program szkolenia

  • projektowanie zabaw terapeutycznych do pracy nad złością - w indywidualnym kontakcie z dzieckiem (narzędzia, karty, pomoce, bajki terapeutyczne przydatne w codziennej pracy)
  • rola dorosłego w budowaniu samoregulacji u dzieci: postawy dorosłych wobec dziecięcej złości i ich wpływ na kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami - praca z rodzicami i wspieranie w ich zmianie perspektywy i interpretacji trudnych zachowań dziecka
  • schematy w funkcjonowaniu rodziny, które są stałym punktem zapalnym - praca z rodzicami nad zmianą schematu
  • duże wybuchy złości: różne strategie wspierania w szkole i w domu
  • sposoby towarzyszenia dziecku, które pomagają mu rozumieć swoją złość i budują relację z dorosłym, dobór działania do indywidualnych potrzeb dziecka
  • co dzieje się w mózgu dziecka, które traci kontrolę - ograniczenia rozwojowe, które wyznaczają możliwości samoregulacji dziecka jak i zmiany, które otoczenie chciałoby wprowadzić w jego zachowaniu

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
envelope-ousercloseclock-omap-markerchevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upticketyoutube-playinstagrammale