SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW

Praca z rodziną dysfunkcyjną

Cena szkolenia:
110 zł
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Jakub Rychter
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla psychologów!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, specjalistów wspierających w swojej pracy rodziny przeżywające trudności

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne, które są podstawą do pracy z rodziną dysfunkcyjną; nawiązania kontaktu, zbudowania relacji i podjęcia działań w obszarze pomocy psychologicznej. Praca z rodziną niezmotywowaną, której dysfunkcyjność może mieć różne przyczyny: przemoc, uzależnienie, zaniedbanie, migrację zarobkową rodziców jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich psychologów i pedagogów

Program szkolenia

oferujemy dwie wersje szkolenia wersja podstawowa (8h / 110 zł od osoby)

 

 • Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny - podstawowe pojęcia
 • Diagnostyka dysfunkcji sytemu rodzinnego wynikających z zablokowania rozwoju rodziny w naturalnym kryzysie
 • Zaburzenia komunikacji w rodzinie dysfunkcyjnej - jak radzić sobie z nimi w relacji z dziećmi i rodzicami; jak skutecznie modelować konstruktywną komunikację
 • Budowanie relacji w środowisku ograniczającym kontakt: kontakt z rodziną w szkole / w instytucjach pomocowych
 • Rozpoznawanie własnych trudności i ograniczeń w budowaniu relacji z rodziną dysfunkcyjną
 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dziecka z rodziny z problemem przemocy - jak je interpretować i rozbrajać, by unikać eskalacji spirali agresji w szkole w relacji z nauczycielami i uczniami

wersja rozbudowana (16 godzin dydaktycznych – szkolenie dwudniowe ) czyli wersja podstawowa poszerzona o następująca zagadnienia

 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osób współuzależnionych - strategie współpracy z dziećmi i rodzicami z rodzin, w których jednego z członków dotyczy problem uzależnienia
 • Opór i brak motywacji do współpracy - skuteczne strategie wzmacniania motywacji do zmiany zachowań uczniów i rodziców z wykorzystaniem techniki Wywiadu Motywującego
 • Mechanizmy obronne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - diagnoza i adekwatne stosowanie oddziaływań korekcyjnych
 • Podstawowe umiejętności z zakresu pomocy psychologicznej we współpracy z rodziną dysfunkcją - budowanie wspierającego kontaktu i neutralnych komunikatów, uruchamianie uważności na wypowiedzi oceniające, doradcze i pouczające
 • Domowa profilaktyka - zasady zapobiegania dysfunkcjom systemu rodzinnego

 

Czas trwania                    16 godzin dydaktycznych

Koszt                                     230 złotych od osoby (szkolenia realizowane poza Łodzią wyceniane są indywidualnie)

Liczba uczestników        minimum 14 osób

 

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
envelope-ousercloseclock-omap-markerchevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upticketyoutube-playinstagrammale