Wychowanie Bez Kar LaptopWychowanie Bez Kar Mobile
SKLEP
SKLEP

Regulamin Szkoleń Weekendowych

Regulamin dotyczący szkoleń organizowanych przez Agnieszkę Misiak prowadzącą działalność pod nazwą Agnieszka Misiak Firma Szkoleniowa SET (zwana później Usługodawcą) z siedzibą w Łódź ul. Przyszkole 15/23 93-545, na które osoby zainteresowane szkoleniem (zwane później Uczestnikami) wysyłają zgłoszenia indywidualne. Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, który znajduje się przy opisie każdego szkolenia weekendowego
 2. Dokonać wpłaty za szkolenie najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia, chyba że termin wpłaty zostanie indywidualnie ustalony (drogą mailową) z uczestnikiem szkolenia. Wpłat uczestnik dokonuje po otrzymaniu maila z informacją o rozpoczęciu przyjmowania wpłat na szkolenie.
 3. Przesłać mailem potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agnieszkamisiak@kontakt.pl Dane do przelewu Firma Szkoleniowa SET Agnieszka Misiak Łódź Przyszkole 15/23 93-552 19 1140 2017 0000 4002 0886 2908 (w tytule wpisujemy tytuł , datę szkolenia, miasto realizacji i imię i nazwisko uczestnika)
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty: Wysyłamy do uczestnika szkolenia informację o otrzymaniu wpłaty. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko te osoby, które otrzymały takie potwierdzenie.
 5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie (drogą mailową na adres kontakt@agnieszkamisiak.pl ) najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. Usługodawca dokona wówczas zwrotu wpłaty za szkolenie na konto z którego kwota została przelana.
 6. Brak pisemnej informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu przesłanej w w/w terminie upoważnia Usługodawcę do egzekwowania opłaty.
 7. W przypadku nieobecność uczestnika podczas szkolenia Usługodawca nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora. Wówczas wniesione opłaty zostają zwrócone uczestnikom.
 9. Usługa szkoleniowa w ramach oferty otwartych szkoleń weekendowych online dostępnej na stronie agnieszkamisiak.pl. W skrócie zwana usługą szkoleniową.

Ważne informacje:

 • Ilość godzin szkoleniowych jest podawana w godzinach dydaktycznych (45 min.).
 • Szkolenia odbywają się w miejscu wybranym przez Usługodawcę.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończeniu szkolenia.
 • Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy
closechevron-rightchevron-downphonefacebookbarsenvelopeyoutube-playScroll Up