Regulamin Szkoleń Weekendowych

Regulamin dotyczący szkoleń organizowanych przez Agnieszkę Misiak prowadzącą działalność pod nazwą Agnieszka Misiak Firma Szkoleniowa SET (zwana później Usługodawcą) z siedzibą w Łódź ul. Przyszkole 15/23 93-545, na które osoby zainteresowane szkoleniem (zwane później Uczestnikami) wysyłają zgłoszenia indywidualne. Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

 1. Wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, który znajduje się przy opisie każdego szkolenia weekendowego
 2. Dokonać wpłaty za szkolenie najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia, chyba że termin wpłaty zostanie indywidualnie ustalony (drogą mailową) z uczestnikiem szkolenia. Wpłat uczestnik dokonuje po otrzymaniu maila z informacją o rozpoczęciu przyjmowania wpłat na szkolenie.
 3. Przesłać mailem potwierdzenie dokonania wpłaty na adres agnieszkamisiak@kontakt.pl Dane do przelewu Firma Szkoleniowa SET Agnieszka Misiak Łódź Przyszkole 15/23 93-552 19 1140 2017 0000 4002 0886 2908 (w tytule wpisujemy tytuł , datę szkolenia, miasto realizacji i imię i nazwisko uczestnika)
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty: Wysyłamy do uczestnika szkolenia informację o otrzymaniu wpłaty. W szkoleniu mogą wziąć udział tylko te osoby, które otrzymały takie potwierdzenie.
 5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy poinformować o tym pisemnie (drogą mailową na adres kontakt@agnieszkamisiak.pl ) najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. Usługodawca dokona wówczas zwrotu wpłaty za szkolenie na konto z którego kwota została przelana.
 6. Brak pisemnej informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu przesłanej w w/w terminie upoważnia Usługodawcę do egzekwowania opłaty.
 7. W przypadku nieobecność uczestnika podczas szkolenia Usługodawca nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora. Wówczas wniesione opłaty zostają zwrócone uczestnikom.
 9. Usługa szkoleniowa w ramach oferty otwartych szkoleń weekendowych online dostępnej na stronie agnieszkamisiak.pl. W skrócie zwana usługą szkoleniową.

Ważne informacje:

 • Ilość godzin szkoleniowych jest podawana w godzinach dydaktycznych (45 min.).
 • Szkolenia odbywają się w miejscu wybranym przez Usługodawcę.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończeniu szkolenia.
 • Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy
closechevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upyoutube-playinstagram