SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW

Praca metodą kontraktu opartego na relacji. Praca z trudnym zachowaniem dziecka.

Cena szkolenia:
110 zł
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Agnieszka Misiak
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla psychologów!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane do psychologów i pedagogów

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest  wyposażenie uczestników w umiejętność analizy trudnego zachowania, doboru narzędzi wsparcia do potrzeb i trudności stojących za trudnym zachowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci funkcjonujących w etykiecie 'trudnych', 'mpulsywnych’, ‘przeszkadzających’. Metoda kontraktu opiera się na założeniu, że fundamentalnym celem wszystkich interwencji dorosłego jest dbanie o dobrą relację z dzieckiem.

Program szkolenia

W pracy z dzieckiem często bazuje się na spisywaniu kontraktu, który ma formę listy zobowiązań i pomysłów na nowe, 'lepsze zachowanie'. Tak zawarty kontrakt zakłada, że zmiana zachowania jest kwestią decyzji dziecka a trudne zachowanie wynikiem świadomego wyboru. Taki kontrakt działa bardzo dobrze, szczególnie w momencie podpisywania, kiedy to podpisujący całym sercem wierzy, że da radę. Później działa już różnie a każdy kolejny kontrakt, często nazywany 'kontraktem ostatniej szansy', działa jeszcze mniej.

Inną częstą strategią jest zakładanie dzieciom z trudnościami w zachowaniu zeszytu, w którym nauczyciel na koniec każdej lekcji parafuje 'zachowanie' lub 'aktywność na lekcji', co prowadzi zazwyczaj do wyuczonej bezradności i utrwalenia etykiety.

 

  • Jak realnie ocenić możliwość zmiany zachowania dziecka? Na czym polega analiza trudnego zachowania?
  • Budowanie programu pracy w oparciu o dane z analizy struktury grupy, relacji z nauczycielami, etykiety z jaką dziecko funkcjonuje i jego potrzeb.
  • Działania wspierające jakie dorośli muszą podjąć żeby program pracy z uczniem był skuteczny
  • Jak rozplanować ocenę skuteczności kontraktu i jak go modyfikować kiedy słabo działa?
  • Jak pracować z uczniem po nastu kontraktach, który jest już bierny i zniechęcony?
  • Rola dobrej relacji z nauczycielem w procesie zmiany
  • Wpływ 'obietnicy poprawy', rozliczania ucznia z niedotrzymania ustaleń i wyciągania konsekwencji w sytuacji niepowodzenia na jego samoocenę, poczucia wpływu na własne zachowanie. I o tym co możemy zaoferować w zamian.
  • Omówienie przykładowych kontraktów

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
envelope-ousercloseclock-omap-markerchevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upticketyoutube-playinstagrammale