SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW

Trudne rozmowy z rodzicami uczniów i przedszkolaków

Cena szkolenia:
150 zł
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Agnieszka Misiak
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla psychologów!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, i innych specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy prowadzą trudne rozmowy z rodzicami uczniów i przedszkolaków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w strategie przeprowadzania efektywnego wywiadu z rodzicem, w techniki przekazywania trudnych informacji oraz w umiejętności potrzebne do budowania relacji, w której dbamy o granice.

Program szkolenia

  • Przygotowanie do wywiadu, obszary o które należy zadbać i narzędzia, które pozwolą uniknąć chaotycznej rozmowy
  • Wybieranie obszarów do wywiadu które uwzględniają cel spotkania i omawiany problem oraz realny wpływ rodzica.
  • Pytania przekraczające granice i obszary konfliktogenne - świadome modelowanie trudnych momentów w rozmowie
  • Sformułowania oceniające, sugerujące (dlaczego nie byli państwo u psychologa, czy tylko tata pomaga w lekcjach, jaką pomoc zapewniliście dziecku dotychczas?) - praca na przypadkach konkretnych sytuacji problemowych
  • Przygotowanie się i przeprowadzenie rozmowy, podczas której trzeba przekazać rodzicowi trudne informacje (o agresywnym zachowaniu, objawach, które wskazują na konieczność konsultacji ze specjalistą, kłopotach społecznych dziecka, o widocznych zaniedbaniach)
  • Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami: wywiadówek, spotkań o charakterze mediacyjnym pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami, konfliktu między rodzicami i nauczycielami czy też konkretnego dziecka w zespole klasowym. Omówimy warianty różnych sytuacji (opisy przypadków) i możliwości ich rozwiązywania, które nie eskalują problemu i umożliwiają kontrolę całego procesu. Strategie pracy z konfliktem na forum możemy też omówić na przykładzie sytuacji przedstawionych przez uczestników szkolenia

 

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
envelope-ousercloseclock-omap-markerchevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upticketyoutube-playinstagrammale