SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW

Uczeń z depresją. Równowaga między wsparciem a wymaganiami.

Cena szkolenia:
110 zł
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Agnieszka Misiak
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla psychologów!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane do psychologów i pedagogów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętność wpierania dziecka z diagnozą depresji ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychologa i pedagoga szkolnego.

Program szkolenia

  • Wpływ depresji na funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i poznawcze ucznia.
  • Maski depresji u dzieci
  • Interwencja w szkole po próbie samobójczej - jak rozmawiać z innymi dziećmi.
  • Wspieranie dziecka w szkolnej codzienności - prowadzenie dialogu z depresyjnymi objawami, jak rozmawiać, żeby nie kierować się intuicją i nie pracować pocieszaniem lub zaprzeczaniem
  • Równowaga między wsparciem a wymaganiami
  • Samookaleczenia i myśli samobójcze - wspieranie dziecka w kryzysie
  • Trudności rodziców w zrozumieniu i przyjęciu diagnozy - jak usłyszeć z czym zmaga się rodzic

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
envelope-ousercloseclock-omap-markerchevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upticketyoutube-playinstagrammale