Szkolenie dla Rad Pedagogicznych

Dogadana klasa. Narzędzia nauczyciela i wychowawcy, które wspierają dobre relacje w klasie

Cena szkolenia:
50 zł
 od osoby.
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Agnieszka Misiak
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla rad pedagogicznych!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób które pracują z grupą dzieci.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat struktury grupy jaką jest zespół klasowy  i procesów jakie w niej zachodzą oraz  w praktyczne umiejętności  niezbędne do świadomego wspomagania dobrych relacji w klasie.

Program szkolenia

Większość omawianych technik dotyczy pracy  z grupą w obszarach wymagających od dzieci umiejętności społecznych i trudności jakie przeżywają wszystkie zamknięte grupy (podziały i kłótnie w klasie; odrzucenie, etykietowanie, praca zespołowa, problemy z komunikacją, rywalizacja między dziećmi).

  • rozwiązywanie konfliktów w grupie: jak uczyć dzieci konstruktywnego rozwiązywania sporów, budować ich poczucie skuteczności i... pozycjonować się w roli doradcy a nie sędziego. Przygotowanie rodziców do wspierania rozwoju umiejętności mediacyjnych dzieci.
  • efektywna praca w grupie: jak zaplanować, zrealizować i omówić pracę w grupach by zrealizować część merytoryczną i skutecznie budować umiejętności pracy zespołowej
  • nowe spojrzenie na kontrakt klasowy: jak uczynić z niego dynamiczne i zindywidualizowane narzędzie wspierające radzenie sobie z problemami w klasie (plus najczęściej popełniane błędy w konstruowaniu kontraktu)
  • świadome i nieświadome działania nauczyciela, które wzmacniają podział w grupie i poczucie faworyzowania poszczególnych uczniów

 

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
envelope-ousercloseclock-omap-markerchevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upticketyoutube-playinstagrammale