Szkolenie dla Rad Pedagogicznych

Przywódca czy partner. Komunikacja z uczniem i z zespołem klasowym w sytuacji konfliktu.

Cena szkolenia:
50 zł
 od osoby.
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Agnieszka Misiak
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla rad pedagogicznych!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, wychowawców, nauczycieli, osób pracujących z nastolatkami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do skutecznego rozwiązywania sytuacji konfliktowych z nastolatkiem,  często prezentującym  zachowania, które dorośli interpretują jako opozycyjne i prowokacyjne. Uczestnicy dowiedzą się jak (mimo wszystko :)) dbać o relację z nastolatkiem, który ma zawsze 'grupę wsparcia' w postaci ... 30 innych nastolatków, jak redukować konflikt skracając wymianę zdań i pozostając w roli dorosłego.

Program szkolenia

  • opozycyjność – element okresu dojrzewania czy celowe działanie? Strategie pracy z opozycyjnością (odmową wykonania polecenia / lekceważącym zachowaniem) – jakie działania dorosłego wygaszają a jakie eskalują opozycyjność. Jak interpretacja zachowania dziecka determinuje nasze działania? Zmiana perspektywy z ‘co można zrobić z uczniem' na ‘co dorosły może zmienić modyfikując swój sposób wyrażania emocji’ i reagowania na zachowanie dziecka.
  • modelowanie – jak konflikt z uczniem może stać się punktem wyjścia do modelowania reszcie klasy konstruktywnego radzenia sobie z sytuacją trudną
  • konflikt z uczniem na forum zespołu klasowego - 'nie będzie mi pani rozkazywać'. Jak uwzględnić wpływ roli jaką uczeń ma w strukturze klasy?
  • skuteczna rozmowa interwencyjna z uczniem - jak omówić konflikt bez moralizowania i prawienia kazań
  • rozwiązywanie konfliktów między uczniami - błędy jakich należy unikać, praca z grupą, w której jest kozioł ofiarny, zasady pracy z konfliktem, w który zaangażowana jest większa grupa uczniów
  • jak radzić sobie w własnymi trudnymi emocjami

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
envelope-ousercloseclock-omap-markerchevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upticketyoutube-playinstagrammale