Szkolenie dla Rad Pedagogicznych

Przestań bujać w obłokach. Praca z z zaburzeniami uwagi, rozkojarzonym.

Cena szkolenia:
45 zł
 od osoby.
Szkolenie online na platformie ClickMeeting!
Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne
Minimalna liczba uczestników:
15 osób
Prowadzący:
Agnieszka Misiak
Kontakt z Organizatorem:
kontakt@agnieszkamisiak.pl
Chcę zamówić szkolenie dla rad pedagogicznych!
.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli wszystkich przedmiotów do prowadzenia lekcji z uwzględnieniem potrzeb uczniów z zaburzeniami uwagi. W tej grupie znajdują się również ci uczniowie, którzy nie mają diagnozy i są często opisywani jako dzieci rozkojarzone lub łatwo dekoncentrujące się.

Program szkolenia

  • Trudności składające się na zaburzenia koncentracji uwagi i ich przełożenie na funkcjonowanie na lekcji
  • Trudne momenty w konstrukcji i przebiegu lekcji – co jest wyzwaniem lub przeszkodą ponad możliwości dla ucznia z trudnościami w obszarze koncentracji
  • Dobór strategii do potrzeb dziecka. Jak dostosować

- konstrukcję lekcji
- formułowanie komunikatów
- klasówkę / test , ustne sprawdzanie wiedzy

  • odrabianie lekcji adekwatne do możliwości ucznia – jak wspierać dziecko żeby praca domowa nie była codziennym koszmarem; strategie dla rodziców
  • narzędzia i umiejętności wspierające dziecko w nauce radzenia sobie z objawami zaburzeń uwagi i z wynikającymi z nich ograniczeniami

Informacje techniczne

W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. Widzimy się. Każdy uczestnik może w trakcie szkolenia zadawać pytania i zgłaszać swoje sytuacje problemowe.

Statut firmy szkoleniowej SET
envelope-ousercloseclock-omap-markerchevron-downfacebook-squarebarsenvelopeangle-double-upticketyoutube-playinstagrammale